Računarsko programiranje ​"IQ Centar" s.p. Bijeljina
Mjesto: Bijeljina,
JIB: 4512045060000

Računarsko programiranje ​"IQ Centar" s.p. Ugljevik
Mjesto: Ugljevik,
JIB: 4511693790009


"IQ Centar" s.p. Bijeljina i "IQ Centar" s.p. Ugljevik u svojoj registraciji  ima dozvolu za obavljanje sljedećih djelatnosti:

62.01. Računarsko programiranje,
62.02. Djelatnosti savjetovanja o računarima tj.o računarskim sistemima,
62.03.Upravljanje računarskom opremeom i sistemom
62.09. Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije i računare,
63.12. Internetski portali,

 

Naša misija

  • razvoj kvalitetnih aplikativnih rješenja
  • njegovanje kulture poslovne komunikacije
  • oslanjanje na razvoj vlastitih softverskih platformi
  • konkurentnost u cijeni, kvaliteti i brzini realizacije

Naša vizija

  • praćenje ICT trendova
  • kontinuirano obrazovanje i usavršavanje
  • kvalitetno upravljanje projektima
  • angažovanje kompetentnih saradnika
 
 
 

Aktuelni Projekti

IT - Računarsko programiranje

Novosti